Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2014

niewazkosc
20:35
To się zaczyna w nocy, sam nawet za bardzo nie wiem, co mam robić, nie śpię. Nawet nie masz pojęcia, co to jest: samotność, cisza, wilgotne ciepło poduszek sto razy obracanych, nasłuchiwanie odgłosów kroków i samochodów na ulicy, czyjegoś głosu, błysk latarni, tortury przeszłości, strach przed przyszłością, czy będzie taka jak przeszłość, a potem białawy świt poprzez firanki, i te pieprzone ptaki, które jednak śpiewają, wreszcie można zamknąć oczy i zapomnieć… że czegoś mi brakuje.
— "Bubble gum" Lolita Pille / czegoś? kogoś?
Reposted fromtwice twice viazwariowalam zwariowalam
niewazkosc
20:35
6730 9c2e 400
Reposted fromcocopaulina cocopaulina viazwariowalam zwariowalam

November 19 2014

niewazkosc
14:12
2261 9ec5 400
Reposted bybezemnieomnieDangerousHope
niewazkosc
14:11
Kiedy się kogoś kocha, jest się gotowym na wszystko, aby tylko zatrzymać tę osobę przy sobie.
— bez mojej zgody
Reposted bymuchless muchless
niewazkosc
14:11
2211 5607 400
Podświadomość ma wielką moc.
niewazkosc
14:10
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— bez mojej zgody
Reposted bycheriimanipatience-believe-forgive
14:05
2883 24d2 400
Reposted frombochinohito bochinohito viazwariowalam zwariowalam
niewazkosc
14:05
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taka pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— Alicja w Krainie Serc
Reposted fromiwell iwell viazwariowalam zwariowalam
niewazkosc
14:05
Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.
  - To właśnie jest dom.
Reposted fromorchis orchis viazwariowalam zwariowalam
niewazkosc
14:05
Najpierw rezygnujesz z drobiazgów, potem z większych rzeczy, a w końcu z wszystkiego. Śmiejesz się coraz ciszej, aż wreszcie zupełnie przestajesz się śmiać. Twój uśmiech przygasa, aż staje się tylko imitacją radości, czymś nakładanym jak makijaż.
— Harlan Coben
Reposted fromnieska nieska viazwariowalam zwariowalam
niewazkosc
14:05
7396 b569 400
How I met Your mother

November 17 2014

niewazkosc
16:02
9336 218a 400
Reposted fromAng3ll Ang3ll viazwariowalam zwariowalam
niewazkosc
16:01
Mogli godzinami leżeć przytuleni, mogli jedynie na siebie patrzeć albo przebywać w tym samym pokoju. Tak, to wystarczyło do szczęścia.
— Katarzyna Michalak
Reposted frompesy pesy viazwariowalam zwariowalam
niewazkosc
16:00
1554 0cd9 400
Reposted fromShini Shini viazwariowalam zwariowalam

November 16 2014

niewazkosc
22:11
8334 eb8d 400
help me please
Reposted byKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
niewazkosc
22:11
Nie mogę uwierzyć, że mój świat rozpada się na maleńkie kawałki, że okrutnie mi odebrano nadzieję i marzenia.
— 50 twarzy greya
Reposted byOhyeahdetoxalliwantisyou
niewazkosc
22:10
8236 3cee 400
Reposted byheroinee heroinee
niewazkosc
22:10
Paskudnie? Rozumiem doskonale.
niewazkosc
22:10
8172 5eb3 400
niewazkosc
22:09
8150 a5f6 400
Reposted byKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl